Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ


Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ este o instituţie publică de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Judeţean Neamț, deservind comunitatea la sediul central și cele 4 filiale. Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” Neamţ este o bibliotecă publică cu profil enciclopedic, care asigură accesul la colecţii, baze de date şi la alte surse proprii de informaţii, în scop educativ sau recreativ. Fiind o bibliotecă publică, are ca obiect de activitate: cercetarea, achiziţionarea, tezaurizarea, conservarea şi valorificarea colecţiilor de publicaţii. De asemenea, are și rol formativ pentru celelalte biblioteci din județ. Structura: Secția de carte pentru adulți "Mihail Sadoveanu" (50.000 volume); Secția de carte pentru copii și Ludotecă "Ion Creanga" (32.000 volume); Secția de artă și multimedia "Victor Brauner" (25.000 documente de bibliotecă); Fondul documentar "G.T. Kirileanu" (30.000 volume); Centrul de informare comunitară și Depozitul Legal; Filiala de carte străină (13.000 documente de bibliotecă); Sali de lectură şi informare bibliografică „Aurel Dumitraşcu” (peste 73.000 documente de bibliotecă); Filiala „Dumitru Almaș” Dărmănești (20.000 volume); Filiala „Vasile Conta” Mărăței (38.000 documente de bibliotecă); Punct de Lectură și Împrumut Speranța (4.000 volume); Centrul de formare. Pe parcursul unui an de activitate, luând ca reper 2019, biblioteca a înregistrat 11.425 de beneficiari, 41.110 participanți la evenimente culturale, 217.129 vizite fizice, 1.057.429 vizite de la distanță și 1.689 evenimente și activități culturale organizate. Totodată au fost organizate atât cluburi pentru copii şi tineri (scriere creativă, desen, quilling, coding, robotică etc) cât şi pentru adulţi (dezbateri, lansări de carte, expoziţii de artă, cursuri de limbi străine, de alfabetizare digitală şi storytelling). Datorită creșterii cererii de resurse digitale, biblioteca se află în prezent într-un proces continuu de digitalizare a mai multor documente de bibliotecă și de punere la dispoziție a acestora prin intermediul Bibliotecii Virtuale. http://www.bibgtkneamt.ro/


Partenerii