Proiectul

Obiectivul general al proiectului „OFF-LINE” este de a contribui la transformarea internetului şi a canalelor de socializare într-un mediu în care se promovează cultura, informarea corectă, precum şi gândirea de tip critic, constructiv şi deschisă spre dialog.

Proiectul urmăreşte:

  • Reducerea timpului petrecut pe reţelele de socializare, prin promovarea unei navigări mai adecvate.
  • Dezvoltarea, în rândul adulţilor, a unor aptitudini şi a unei culturi a informării corecte cum ar fi prin intermediul ziarelor şi revistelor în format digital sau alte surse acreditate

Proiectul este conceput pentru a se obţine REZULTATE INTELIGENTE:

  • Creșterea aptitudinilor digitale în rândul adulţilor.
  • Ghidarea adulţilor spre o navigare corectă, direcţionată spre mai mult conţinut cultural.
  • Dezvoltarea în rândul adulţilor a unei atitudini şi culturi a informării corecte, cum ar fi prin intermediul ziarelor şi revistelor în format digital sau alte surse acreditate.
  • Dezvoltarea în rândul adulţilor a unor aptitudini de bază şi competenţe transversale, precum cele digitale şi multilingvism.
  • Reducerea timpului petrecut pe rețelele de socializare.

Partenerii