Cartografierea

Proiectul va furniza cartografierea resurselor culturale gratuite şi a instrumentelor de creativitate disponibile deja online în ţara fiecărui partener din proiect, precum şi identificarea acelor aptitudini şi competenţe necesare pentru a utiliza resursele digitale. Astfel se va permite o analiză aprofundată a fenomenologiei privind gradul de decalaj digital dintre adulţii cu competenţe TIC scăzute şi predilecţia lor pentru acest tip de conţinut


Secţiunea proiectului privind cartografierea se bazează pe rezultate multiple:

  • Crearea unui instrument de autoevaluare pentru măsurarea aptitudinilor de navigare corectă prin conţinutul cultural, informaţional, ştiinţific etc.
  • Realizarea unui repertoriu digital împărţit pe teme (cultură, informare).
  • Realizarea unui set de studii de caz.

Platforma proiectului devine un punct central de stimulare a gândirii critice, intelectualităţii, cercetării şi studiului aprofundat.

Partenerii