Instruire

Secţiunea Instruire din cadrul proiectului constă în crearea unor serii de cursuri şi fişe de învăţare, create ţinând cont de nevoile specifice ale grupului-ţintă. Instruirea vizează crearea unor căi specifice de dobândire a competenţelor digitale utile pentru o navigare adecvată.

Secţiunea Instruire contribuie la dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor, cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru a profita de conţinutul cultural din mediul online.

Partenerii