Kartoitus

Offline tarjoaa jo verkossa saatavilla olevien ilmaisten kulttuuriresurssien ja luovuustyökalujen kartoituksen kussakin kumppanimaassa sekä määrittelee digitaalisten resurssien käyttöön tarvittavat taidot ja pätevyydet. Tämä mahdollistaa syvällisen analyysin fenomenologiasta, joka koskee alhaiset tieto- ja viestintätekniikkataidot omaavien aikuisten välisen digitaalisen kuilun astetta ja heidän taipumustaan tämäntyyppisiin sisältöihin.


Offline-kartoitus perustuu useisiin tuloksiin:

  • Itsearviointityökalun luominen mittaamaan kykyä navigoida oikein kulttuurisissa, informatiivisissa, tieteellisissä sisällöissä jne.
  • Digitaalisesti teemojen mukaan luokitellun tietovaraston luominen (kulttuuri, informaatio)
  • Tapaustutkimuksien sarjan luominen

Offline-alustasta tulee keskipiste, joka stimuloi kriittistä ajattelua, älykkyyttä, tutkimusta ja syvällistä opiskelua.

Partnerit