Projekti

Offlinen yleistavoite on edistää internetin ja sosiaalisten kanavien tekemiseksi kulttuuria, oikeaa tietoa sekä kriittistä, rakentavaa ja dialogista ajattelua edistäväksi paikaksi.

Offline pyrkii:

  • Vähentämään sosiaalisessa mediassa vietettyä aikaa edistämällä parempaa navigointia.
  • Kehittämään aikuisten keskuudessa oikeaan tietoon pohjaavaa kykyä ja kulttuuria esimerkiksi digitaalisten sanoma- tai aikakauslehtien tai muiden akkreditoitujen lähteiden kautta.

Offline on suunniteltu edistämään ÄLYKKÄITÄ TULOKSIA:

  • Vähentämään tietämättömyyttä aikuisten keskuudessa.
  • Ohjaamaan aikuisia oikeaan navigointiin erityisesti kohti kulttuurisempaa sisältöä.
  • Kehittämään aikuisten keskuudessa oikean tiedonsaannin asennetta ja kulttuuria esimerkiksi sanoma- tai digilehtien tai muiden akkreditoitujen lähteiden kautta.
  • Kehittämään aikuisten perus- ja poikittaistaitoja, kuten digitaalisia taitoja ja monikielisyyttä.
  • Vähentämään sosiaalisessa mediassa käytettyä aikaa.

Partnerit