OFF-LINE – Cum să renunţi la reţelele de socializare

O discuţie în cadrul proiectului despre rezultatele evaluării nevoilor şi a căilor de urmat

Pe 18 noiembrie 2022, partenerii OFF-LINE s-au întâlnit la sediul din Bruxelles al  IHF pentru a sistematiza  progresele făcute, concluziile şi ideile rezultate din analiza nevoilor, precum şi domeniile de intruire destinate sprijinirii persoanelor adulte în a avea o relaţie mai bună şi mai sănătoasă cu tehnologiile digitale şi conţinutul disponibil online.

Întâlnirea din cadrul proiectului transnaţional a fost programată la mijlocul perioadei de implementare şi în conjuncţie cu încheierea unei etape esenţiale, reprezentată de consolidarea a unui instrument de autoevaluare (IAE) ce măsoară  atitudinea publicului ţintă în ceea ce priveşte navigarea adecvată prin conţinuturi de tip cultural, informaţional sau ştiinţific (disponibil la https://www.offlineproject.eu/sat_ro.php?lang=RO  , un registru digital de reviste online, surse culturale şi agenţii de presă, ca punct de plecare în căutarea şi filtrarea informaţiilor referitoare la ştiinţă, cultură, stare de bine, divertisment etc. (https://www.offlineproject.eu/repositories_ro.php?lang=RO) şi o selecţie de studii de caz relevante pentru prevenirea fenomenului de fake news, promovarea alfabetizării digitale, a culturii digitale şi a unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte educaţia referitoare la media digitală (https://www.offlineproject.eu/case_studies_ro.php?lang=RO).

Toate acestea le-au conferit partenerilor oportuniteatea de a discuta în cadrul întâlnirii despre domeniile de instruire care trebuie abordate de agenda OFF-LINE, inclusiv subiecte punctuale de training şi o listă de obiective vizate de această instruire.

Din analiză au rezultat 10 cursuri de instruire:

  1. Crearea de conţinut digital: un ghid practic
  2. Cultură şi divertisment în era digitală
  3. Protejarea  mediului
  4. Prevenirea şi recunoaşterea ştirilor false
  5. Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale
  6. Educaţia media
  7. Protejarea  sănătăţii şi a stării de bine în mediul digital şi noţiuni despre cyberbullying (hărţuire cibernetică)
  8. Navigarea, căutarea şi filtrarea informaţiilor şi a conţinutului digital
  9. Angajarea de atitudini cetăţeneşti prin tehnologiile digitale
  10. Evaluarea datelor, informaţiilor şi a conţinutului digital

În etapele ulterioare ale implementării proiectului, curriculum-ul va fi distribuit internaţional către o serie de reprezentanţi ai publicului ţintă şi către alte persoane interesate (atât beneficiari ai instruirilor, cât şi alţi profesionişti din domeniul educaţional destinat adulţilor, al alfabetizării media şi digitale etc.).

În cadrul proiectului a fost discutat şi s-a acceptat  de către parteneri un plan comun de a lansa versiunea pilot a programelor de instruire.  

Întregul pachet educaţional este disponibil cu acces deschis, în mai multe limbi, în secţiunea de pe platforma proiectului:  https://www.offlineproject.eu/training_ro.php?lang=RO

Partenerii de proiect se vor mai întâlni încă o dată în toamna lui 2023 la Helsinki, pentru a trece în revistă şi a evalua progresele şi rezultatele intermediare, a contura forma finală a vademecumului - rezultatul scontat al proiectului, transpus într-un manual succint pentru utilizarea mai adecvată a resurselor media disponibile online - şi pentru a facilita obţinerea concluziilor.

Pentru mai multe detalii despre proiectul OFF-LINE şi pentru a deveni cursant, consultaţi: www.offlineproject.eu

Partenerii