Uutiset

Helsingissä pidetty kansainvälinen kokous ja Hitaan navigoinnin oppaan kehittäminen

Kumppaniorganisaatiot tapasivat Helsingissä päivittääkseen toisilleen tietoja projektin etenemisestä ja valmistautuakseen uuden Hidasta navigointia käsittelevän oppaan julkaisemiseen!

20/11/2023

Helsingissä pidettiin 23. lokakuuta kolmas kansainvälinen yhteistyökumppaneiden kokous projektista "Offline - How to quit with Social Media". Tällä kertaa kokousta isännöi suomalainen Learning for integration -järjestö, ja sitä koordinoi Marja-Liisa Helenius. Projektinjohtajat pystyivät keskustelemaan suoraan projektin edistymisestä ja erityisesti projektin viimeisimmästä tuloksesta, Hidasta navigointia varten laaditusta oppaasta. Hidasta navigointia  koskeva opas on tarkoitettu käsikirjaksi, jonka avulla ihmiset voivat asteittain vieroittautua sosiaalisesta mediasta ja jonka tarkoituksena on auttaa heitä rajoittamaan ja vähentämään sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa. Itse asiassa viime viikkoina kaikki kumppanit ovat viimeisen tuotteen yleisen rakenteen laatimisen ja sen eri aihepiirikohtaisista osista sopimisen jälkeen työskennelleet heille osoitetun osion kehittämiseksi. Kokous oli näin ollen ratkaisevan tärkeä, jotta voitiin tarkastella kaikkia ehdotuksia ja aloittaa niiden systematisointi lopullisen version laatimiseksi, jonka odotetaan olevan valmis marraskuun loppuun mennessä ja joka on tarkoitus ladata OER-foorumille joulukuuhun 2023 mennessä. Mutta kokous ei ollut pelkkää bisnestä! Yhteistyökumppanit pystyivät vaihtamaan näkemyksiä ja uusia ideoita tulevasta yhteistyöstä sekä nauttimaan miellyttävistä tauoista ja muutamista kävelylenkeistä Helsingin nähtävyyksien ympärillä!

Nähdään pian uusimpien projektiuutisten kanssa, sillä välin tutustu Offline-projektin kursseihin, jotka ovat saatavilla alustan Koulutus -osiossa! Lisätietoja saat osoitteesta:  
https://www.offlineproject.eu/
 


Lue lisää

OFF-LINE – How to quit with social media

Hankekeskustelu tarvearvioinnista saaduista todisteista ja tulevista toimista.

19/06/2023

OFF-LINE-hankkeen kumppanit kokoontuivat 18. marraskuuta 2022 Brysselissä IHF:n pääkonttorissa tarkastelemaan hankkeen tähänastista edistymistä, tarpeiden arviointianalyysin tuloksia ja näkemyksiä sekä koulutusaloja, joilla aikuisten ja ikääntyneiden parempaa ja terveempää suhdetta digitaaliteknologiaan ja verkossa saatavilla olevaan digitaaliseen sisältöön voidaan tukea. Kansainvälinen hankekokous on suunniteltu pidettäväksi hankkeen toteuttamisen puolivälissä ja hankkeen keskeisen virstanpylvään saavuttamisen yhteydessä: Itsearviointittyökalu, jolla mitataan kohteen asennetta surffata oikein kulttuurisen, informatiivisen ja tieteellisen sisällön avulla (saatavilla täällä: https://www.offlineproject.eu/sat.php?lang=EN), digitaalinen arkisto verkkoresursseja, kulttuurilähteitä ja kansallisia uutistoimistoja, joka toimii verkkopisteenä, josta voi hakea ja suodattaa tietoa tieteestä, kulttuurista, hyvinvoinnista, tiedosta ja viihteestä jne. (https://www.offlineproject.eu/repositories.php?lang=EN). Lisäksi on koottu valikoima tapaustutkimuksia aloitteista, joilla edistetään digitaalista lukutaitoa, valeuutisten ehkäisemistä, digitaalista kulttuuria ja myönteistä asennetta digitaalista medialukutaitoa kohtaan (https://www.offlineproject.eu/case_studies.php?lang=EN).
Kaikki edellä mainitut seikat antoivat kumppaneille tilaisuuden keskustella kokouksen aikana kiinnostavista koulutusaloista, joita OFF-LINE-opetussuunnitelmassa olisi käsiteltävä, mukaan lukien erityiset koulutusaiheet ja luettelo toivotuista oppimistuloksista.

Analyysin perusteella järjestettiin yhteensä 10 koulutuskurssia:
1. Digitaalisen sisällön luominen: käytännön opas
2. Viihde ja kulttuuri digitaaliaikana
3. Ympäristön suojelu
4. Valeuutisten ehkäiseminen ja tunnistaminen
5. Digitaalisen teknologian luova käyttö
6. Medialukutaito
7. Terveyden ja hyvinvoinnin suojelu digitaalisissa ympäristöissä ja verkkokiusaaminen
8. Tiedon ja digitaalisen sisällön selaaminen, etsiminen ja suodattaminen
9. Kansalaisten sitouttaminen digitaalitekniikan avulla
10. Tietojen, informaation ja digitaalisen sisällön arviointi

Hankkeen toteutuksen myöhemmässä vaiheessa opetussuunnitelma toimitetaan kansainvälisesti kohderyhmien edustajille ja sidosryhmille (eli sekä koulutussisällön suorille edunsaajille että muille aikuiskoulutuksen, digitaalisen lukutaidon ja medialukutaidon alalla toimiville ammattilaisille/kouluttajille). Samassa tilaisuudessa keskusteltiin sisäisestä ja yhteisestä hankesuunnitelmasta, joka koskee koulutussisällön pilottiversion käyttöönottoa, ja yhteistyökumppanit sopivat siitä.

Koko koulutussisältöpake􀆫 on saatavilla avoimessa muodossa ja monikielisenä versiona hankkeen verkkooppimisalustan erityisessä osiossa: https://www.offlineproject.eu/training.php?lang=EN.
Yhteistyökumppanit tapaavat jälleen kerran alkusyksystä 2023 Helsingissä tarkastellakseen ja arvioidakseen pilotoinnin edistymistä ja tuloksia, vademecumin lopullista luonnosta – hankkeen viimeisiä virallisia tuloksia, lyhyttä käsikirjaa, joka on suunniteltu auttamaan ihmisiä verkkomedioiden ja -resurssien terveellisemmässä käytössä – ja hankkeen siirtymiseksi sujuvasti päätökseen. Jos haluat tietää lisää OFF-LINE-projektista ja osallistua sen käytäntöjen yhteisöön, luen lisää sivustoltamme
www.offlineproject.eu.


Lue lisää

“OFF-LINE: How to quit with social media”:

Digitaalinen arkisto ja kulttuuriresurssit OER-alustalla

19/06/2023

"OFF- LINE: How to quit with social media" on hanke, joka auttaa sinua löytämään digitaalisen maailman paikkana, joka edistää kulttuuria, oikeaa tietoa sekä rakentavan ja kriittisen ajattelun kehittämistä.
Sosiaaliseen mediaan käytetyn ajan vähentäminen on hankkeen päätavoite, ja tämä voidaan tehdä ottamalla käyttöön oikeampi navigointi, oikeaa tietoa laadukkaiden ja akkreditoitujen digitaalisten resurssien kautta.
Hankkeen OER-alustan kartoitusosio, joka on saatavilla osoitteessa https://www.offlineproject.eu/mapping.php?lang=EN, tarjoaa maksuttoman temaattisen digitaalisen arkiston
(kulttuuria ja tietoa koskevista resursseista) ja itsearviointivälineen, jolla mitataan kykyä navigoida oikein erityyppisten sisältöjen välillä.
Kun tietoa etsitään digitaalisia resursseja käyttäen, kyvyt ja asenteet digitaalisia taitoja kohtaan, verkkokulttuurinen asenne ja sosiaalisessa mediassa vietetty aika ovat tärkeitä. Näiden näkökohtien osalta osoitteessa https://www.offlineproject.eu/sat.php?lang=EN saatavilla oleva SAT (itsearviointityökalu) tarjoaa kolmitasoisen tietovisan, joka ohjaa sinua löytämään seuraavat askeleet, jotka sinun on otettava parantaaksesi kykyjäsi ja asenteitasi näiden kolmen näkökohdan osalta sekä kehittääksesi digitaalisten resurssien käyttöön tarvittavia taitoja ja valmiuksia. SAT auttaa sinua oppimaan, miten navigoida oikein kulttuuri-, informatiivisen, tieteellisen ja muun tyyppisissä sisällöissä.
Digitaalinen arkisto, joka on saatavilla osoitteessa https://www.offlineproject.eu/repositories.php?lang=EN, sisältää kartoituksen kustakin kumppanimaasta jo saatavilla olevista ilmaisista verkkokulttuuriresursseista ja luovuusvälineistä, joissa on lyhyet kuvaukset ja linkit lehtiin ja muihin tieto- ja kulttuuriresursseihin.
Viidellä kielellä saatavilla olevan offline-alustan on tarkoitus olla kriittisen ajattelun, älykkyyden, tutkimuksen ja syvällisen opiskelun keskipiste.
OFF-LINE on hanke, jota hallinnoi seitsemän kumppania viidestä maasta, Romaniasta, Italiasta, Suomesta, Espanjasta ja Belgiasta, ja sitä rahoittaa Euroopan komission Erasmus+-ohjelma. Lisätietoja hankkeesta on
osoitteessa https://www.offlineproject.eu/.


Lue lisää

"How to quit with social media”: OFFLINE-alustan uusi osio, joka auttaa sinua löytämään luotettavia tietolähteitä ja laadukkaita kulttuuriresursseja.

07/12/2022

TV-uutiset ovat edelleen pääasiallinen tiedonlähde useimmille Euroopan kansalaisille, mutta sosiaalista mediaa ja erityisesti Facebookia käytetään yhä enemmän uutisten saantiin. Se, että miljoonat kansalaiset tiedottavat itsestään sosiaalisessa mediassa, ei ole varsinaisesti lohduttava tosiasia, kun otetaan huomioon sosiaalisen median uutisjakelun läpinäkyvyyden puute ja tietolähteiden luotettavuus. Sosiaalisesta mediasta tiedon saamisen riski on se, että ei ehkä saada objektiivista ja täydellistä näkemystä tapahtumista ja joudutaan alttiiksi harhaanjohtaville uutisille, koska ne eivät ole kontekstuaalisia, tai jopa valeuutisille, jotka ovat täysin perusteettomia uutisia. Tämän seurauksena yleinen mielipide on yhä enemmän polarisoitunut vastakkaisten näkemysten suhteen, jotka ovat ristiriidassa yhteiskuntiemme pirstoutumisen ja demokratioiden haurauden kanssa. Tästä syystä "OFFLINE"-projektin alusta tarjoaa kurssien lisäksi kriittistä tiedottamista sosiaalisen median ulkopuolisten verkkolähteiden kautta erityisen osion, joka kerää luotettavia ja akkreditoituja verkkotietolähteitä sekä monia laadukkaita kulttuurisia resursseja hankkeen kielillä. Selaa sitä nyt täältä!
 


Lue lisää

“OFF-LINE: How to quit with social media”: Konsortio osallistui OFF-LINE-projektin aloituskokoukseen verkossa

13/06/2022

Konsortio osallistui 20. huhtikuuta 2022 Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman osarahoittaman OFF-LINE-projektin aloituskokoukseen, joka kokoaa yhteen 7 kumppania viidestä maasta (Italia, Belgia, Espanja, Suomi ja Romania). Aloituskokous pidettiin verkossa. Vaikka lähes 60 % maailman väestöstä on jo verkossa, viimeisimmät trendit viittaavat siihen, että yli puolet maailman väestöstä käyttää sosiaalista mediaa vuoden 2022 puoliväliin mennessä (Hootsuite, 2020). Tätä ei kuitenkaan pidä kehua menestykseksi, jos otamme huomioon sosiaalisen median piilotetut sudenkuopat ja vaarat, kuten tietosuojaloukkaukset ja valeuutiset. Ei todellakaan ole sattumaa, että maailman keskimääräinen älykkyysosamäärä alkoi laskea vuodesta 2009 lähtien. Tämän epämiellyttävän skenaarion vastakohtana "OFF-Line: how to quit social media" -projekti pyrkii osaltaan muuttamaan digitaalista maailmaa paikaksi, joka edistää kulttuuria, oikeaa informaatiota sekä rakentavan ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Tarkoituksena on siis vähentää sosiaalisessa mediassa vietettyä aikaa edistämällä oikeampaa ja terveellisempää navigointia sekä kehittää oikean tiedon kulttuuria aikuisten keskuudessa digitaalisten sanoma- tai aikakauslehtien tai muun akkreditoidun lähteen kautta. Kokouksessa konsortio keskusteli hankkeen yleisestä toteutusaikataulusta, aikatauluista ja vastaavista tehtävistä. Ensimmäisessä vaiheessa kumppanit tekevät media- ja verkkoresurssien primääritutkimusta, jolla pyritään lisäämään kiinnostusta kriittistä ajattelua edistävään kulttuuri- ja verkkomediatoimintaan. Tulokset auttavat kumppaneita kehittämään räätälöityjä koulutuskursseja ja työkaluja, jotka ladataan OFF-LINE-projektin avoimelle oppimisalustalle (OER), muiden projektin tuotosten, uutisten ja yhteystietojen lisäksi, jotka ovat saatavilla OFF-LINE-projektin verkkosivuilla yksittäisille käyttäjille, ammatillisille koulutuskeskuksille ja päätöksentekijöille.


Lue lisää

Partnerit