SAT - Itsearviointityökalu

Tee tämä testi, jonka avulla saat tietoa kyvyistäsi ja asenteestasi kolmeen seikkaan liittyen: digitaaliset taidot, suhtautuminen kulttuuriin ja sosiaalisessa mediassa vietetty aika. Lopputulos ohjaa sinua seuraaviin vaiheisiin, jotka sinun on toteutettava parantaaksesi kykyjäsi ja asenteitasi näiden kolmen näkökohdan suhteen.

Valitse jokaisesta kysymyksestä, jossa on useita vaihtoehtoja, vain yksi mielestäsi oikea vastaus. Laske kaikki oikeat vastaukset kussakin osassa.

Partnerit