Tietoa meistä

Tausta

Miksi tämä projekti?

ThHootsuiten julkaisemat uudet Digital 2020 -raportit osoittavat, että digitaalisesta, mobiilista ja sosiaalisesta mediasta on tullut korvaamaton osa ihmisten jokapäiväistä elämää kaikkialla maailmassa.
Lähes 60 prosenttia maailman väestöstä on jo verkossa, ja sosiaalinen media on erittäin kiistanalainen asia.
Sosiaalinen media piilottaa sudenkuopat ja vaarat, kuten tietosuojaloukkaukset ja valeuutiset.

Lue lisää

Koulutus

Offline-koulutus koostuu kohderyhmän erityistarpeet huomioiden kehitettävien kurssisarjojen ja ... Lue lisää

SAT

luominen mittaamaan kykyä navigoida oikein kulttuurisissa, informatiivisissa, ...Lue lisää

Käsikirja

Käsikirjan tavoitteena on asteittain poistaa käyttäjät sosiaalisesta mediasta. Se on käyttäjäystävällinen ... Lue lisää

Tietovarastot

Offline tarjoaa jo verkossa saatavilla olevien ilmaisten kulttuuriresurssien ja luovuustyökalujen kartoituksen... Lue lisää

Uutiset

OFF-LINE – How to quit with social media

19/06/2023

OFF-LINE-hankkeen kumppanit kokoontuivat 18. marraskuuta 2022 Brysselissä IHF:n pääkonttorissa tarkastelemaan hankkeen tähänastista edistymistä, tarpeiden arviointianalyysin tuloksia ja näkemyksiä sekä koulutusaloja, joilla aikuisten ja ikääntyneiden parempaa ja terveempää suhdetta digitaaliteknologiaan ja verkossa saatavilla olevaan digitaaliseen sisältöön voidaan tukea. Kansainvälinen hankekokous on suunniteltu pidettäväksi hankkeen toteuttamisen puolivälissä ja hankkeen keskeisen virstanpylvään saavuttamisen yhteydessä: Itsearviointittyökalu, jolla mitataan kohteen asennetta surffata oikein kulttuurisen, informatiivisen ja tieteellisen sisällön avulla (saatavilla täällä: https://www.offlineproject.eu/sat.php?lang=EN), digitaalinen arkisto verkkoresursseja, kulttuurilähteitä ja kansallisia uutistoimistoja, joka toimii verkkopisteenä, josta voi hakea ja suodattaa tietoa tieteestä, kulttuurista, hyvinvoinnista, tiedosta ja viihteestä jne. (https://www.offlineproject.eu/repositories.php?lang=EN). Lisäksi on koottu valikoima tapaustutkimuksia aloitteista, joilla edistetään digitaalista lukutaitoa, valeuutisten ehkäisemistä, digitaalista kulttuuria ja myönteistä asennetta digitaalista medialukutaitoa kohtaan (https://www.offlineproject.eu/case_studies.php?lang=EN).
Kaikki edellä mainitut seikat antoivat kumppaneille tilaisuuden keskustella kokouksen aikana kiinnostavista koulutusaloista, joita OFF-LINE-opetussuunnitelmassa olisi käsiteltävä, mukaan lukien erityiset koulutusaiheet ja luettelo toivotuista oppimistuloksista.

Analyysin perusteella järjestettiin yhteensä 10 koulutuskurssia:
1. Digitaalisen sisällön luominen: käytännön opas
2. Viihde ja kulttuuri digitaaliaikana
3. Ympäristön suojelu
4. Valeuutisten ehkäiseminen ja tunnistaminen
5. Digitaalisen teknologian luova käyttö
6. Medialukutaito
7. Terveyden ja hyvinvoinnin suojelu digitaalisissa ympäristöissä ja verkkokiusaaminen
8. Tiedon ja digitaalisen sisällön selaaminen, etsiminen ja suodattaminen
9. Kansalaisten sitouttaminen digitaalitekniikan avulla
10. Tietojen, informaation ja digitaalisen sisällön arviointi

Hankkeen toteutuksen myöhemmässä vaiheessa opetussuunnitelma toimitetaan kansainvälisesti kohderyhmien edustajille ja sidosryhmille (eli sekä koulutussisällön suorille edunsaajille että muille aikuiskoulutuksen, digitaalisen lukutaidon ja medialukutaidon alalla toimiville ammattilaisille/kouluttajille). Samassa tilaisuudessa keskusteltiin sisäisestä ja yhteisestä hankesuunnitelmasta, joka koskee koulutussisällön pilottiversion käyttöönottoa, ja yhteistyökumppanit sopivat siitä.

Koko koulutussisältöpake􀆫 on saatavilla avoimessa muodossa ja monikielisenä versiona hankkeen verkkooppimisalustan erityisessä osiossa: https://www.offlineproject.eu/training.php?lang=EN.
Yhteistyökumppanit tapaavat jälleen kerran alkusyksystä 2023 Helsingissä tarkastellakseen ja arvioidakseen pilotoinnin edistymistä ja tuloksia, vademecumin lopullista luonnosta – hankkeen viimeisiä virallisia tuloksia, lyhyttä käsikirjaa, joka on suunniteltu auttamaan ihmisiä verkkomedioiden ja -resurssien terveellisemmässä käytössä – ja hankkeen siirtymiseksi sujuvasti päätökseen. Jos haluat tietää lisää OFF-LINE-projektista ja osallistua sen käytäntöjen yhteisöön, luen lisää sivustoltamme
www.offlineproject.eu.


Lue lisää

“OFF-LINE: How to quit with social media”:

19/06/2023

"OFF- LINE: How to quit with social media" on hanke, joka auttaa sinua löytämään digitaalisen maailman paikkana, joka edistää kulttuuria, oikeaa tietoa sekä rakentavan ja kriittisen ajattelun kehittämistä.
Sosiaaliseen mediaan käytetyn ajan vähentäminen on hankkeen päätavoite, ja tämä voidaan tehdä ottamalla käyttöön oikeampi navigointi, oikeaa tietoa laadukkaiden ja akkreditoitujen digitaalisten resurssien kautta.
Hankkeen OER-alustan kartoitusosio, joka on saatavilla osoitteessa https://www.offlineproject.eu/mapping.php?lang=EN, tarjoaa maksuttoman temaattisen digitaalisen arkiston
(kulttuuria ja tietoa koskevista resursseista) ja itsearviointivälineen, jolla mitataan kykyä navigoida oikein erityyppisten sisältöjen välillä.
Kun tietoa etsitään digitaalisia resursseja käyttäen, kyvyt ja asenteet digitaalisia taitoja kohtaan, verkkokulttuurinen asenne ja sosiaalisessa mediassa vietetty aika ovat tärkeitä. Näiden näkökohtien osalta osoitteessa https://www.offlineproject.eu/sat.php?lang=EN saatavilla oleva SAT (itsearviointityökalu) tarjoaa kolmitasoisen tietovisan, joka ohjaa sinua löytämään seuraavat askeleet, jotka sinun on otettava parantaaksesi kykyjäsi ja asenteitasi näiden kolmen näkökohdan osalta sekä kehittääksesi digitaalisten resurssien käyttöön tarvittavia taitoja ja valmiuksia. SAT auttaa sinua oppimaan, miten navigoida oikein kulttuuri-, informatiivisen, tieteellisen ja muun tyyppisissä sisällöissä.
Digitaalinen arkisto, joka on saatavilla osoitteessa https://www.offlineproject.eu/repositories.php?lang=EN, sisältää kartoituksen kustakin kumppanimaasta jo saatavilla olevista ilmaisista verkkokulttuuriresursseista ja luovuusvälineistä, joissa on lyhyet kuvaukset ja linkit lehtiin ja muihin tieto- ja kulttuuriresursseihin.
Viidellä kielellä saatavilla olevan offline-alustan on tarkoitus olla kriittisen ajattelun, älykkyyden, tutkimuksen ja syvällisen opiskelun keskipiste.
OFF-LINE on hanke, jota hallinnoi seitsemän kumppania viidestä maasta, Romaniasta, Italiasta, Suomesta, Espanjasta ja Belgiasta, ja sitä rahoittaa Euroopan komission Erasmus+-ohjelma. Lisätietoja hankkeesta on
osoitteessa https://www.offlineproject.eu/.


Lue lisää

"How to quit with social media”: OFFLINE-alustan uusi osio, joka auttaa sinua löytämään luotettavia tietolähteitä ja laadukkaita kulttuuriresursseja.

07/12/2022

TV-uutiset ovat edelleen pääasiallinen tiedonlähde useimmille Euroopan kansalaisille, mutta sosiaalista mediaa ja erityisesti Facebookia käytetään yhä enemmän uutisten saantiin. Se, että miljoonat kansalaiset tiedottavat itsestään sosiaalisessa mediassa, ei ole varsinaisesti lohduttava tosiasia, kun otetaan huomioon sosiaalisen median uutisjakelun läpinäkyvyyden puute ja tietolähteiden luotettavuus. Sosiaalisesta mediasta tiedon saamisen riski on se, että ei ehkä saada objektiivista ja täydellistä näkemystä tapahtumista ja joudutaan alttiiksi harhaanjohtaville uutisille, koska ne eivät ole kontekstuaalisia, tai jopa valeuutisille, jotka ovat täysin perusteettomia uutisia. Tämän seurauksena yleinen mielipide on yhä enemmän polarisoitunut vastakkaisten näkemysten suhteen, jotka ovat ristiriidassa yhteiskuntiemme pirstoutumisen ja demokratioiden haurauden kanssa. Tästä syystä "OFFLINE"-projektin alusta tarjoaa kurssien lisäksi kriittistä tiedottamista sosiaalisen median ulkopuolisten verkkolähteiden kautta erityisen osion, joka kerää luotettavia ja akkreditoituja verkkotietolähteitä sekä monia laadukkaita kulttuurisia resursseja hankkeen kielillä. Selaa sitä nyt täältä!
 


Lue lisää

Partnerit