Educație mediatică

Instrument de autoevaluare    |    Formular de feedback    |    Play Audio    |    Descărcare conţinut:    |   
Introducere în educaţia mediatică
Definirea termenilor educaţie și media Click pentru a citi

Educaţia este esențială pentru dezvoltarea economică, precum și pentru bunăstarea individuală și a comunității. Economia este îmbunătățită atunci când cursanții au viziuni de educaţie mai ridicate. (sursa: Literacy Together, 2022). Cu toate acestea, alfabetizarea media este capacitatea de a răsfoi, de a căuta, de a analiza, de a crea și de a acționa ca o persoană alfabetizată în toate mijloacele de comunicare media, având o atitudine critică față de conținutul consumat.

 

Clarificarea noțiunii de educaţie mediatică Click pentru a citi

Conceptual, educaţia media accentuează mediul media ca o entitate care cuprinde toate tipurile de media, în special înțelegerea critică a conținuturilor și a culturii media, precum și autoexprimarea și activitățile personale. Dar, conform publicării politicii Media Literacy în Finlanda, educaţia media înseamnă pur și simplu dobândirea de înțelegere a creării de conținut și creativitate, dezvoltarea abilităților de gândire critică și, în general, alfabetizarea media și parte a societății și a diferitelor culturi media. În plus, se referă la a fi capabil să se protejeze de diverse trăsături negative și amenințări, în special atunci când sunt folosite rețelele sociale. (Salomaa, S., Palsa, L. et al. 2019).

În acest document se precizează că:

"Educaţia mediatică în Finlanda își propune să clarifice domeniul educației media și să descrie punctele forte, valorile și principiile educației media în Finlanda". (Salomaa, S., Palsa, L. et al. 2019).

 

Comisia Europeană definește educaţia mediatică astfel:

"A fi capabil să acceseze toate mediile, să înțeleagă cum funcționează diverse tipuri de media, cum să le evalueze critic conținutul, să le exploateze pe deplin potențialul și să le folosească într-o manieră critică, activă și creativă".

 

Definiția acoperă diverse forme de comunicare media, platforme și tipuri de conținut, cum ar fi televiziunea, radioul, filmul etc. Definiția educaţiei mediatice formulată de Comisia Europeană este legată de promovarea cetățeniei și democrației, promovarea patrimoniului audiovizual, încurajarea dezvoltării culturii, identitatea, împuternicirea oamenilor și protecția problemelor legate de drepturile de autor. (source: European Commission, 2021).

 

O mai bună înțelegere a educaţiei mediatice Click pentru a citi

Săptămâna privind educaţia mediatică şi informaţională a fost organizată de Organizația Națiunilor Unite pentru a promova conștientizarea educaţiei mediatice, ocazie cu care s-a discutat despre conceptul de educaţie mediatică și modul de dezvoltare a abilităților în acest domeniu. Vă rugăm să urmăriți următorul videoclip:
Videoclipul 1. Cetăţeni educaţi mediatic şi informaţional: gândiţi critic, faceţi clic cu înţelepciune, ONU,2021.
https://www.youtube.com/watch?v=bjYhmTC3lrc

De ce este importantă educaţia mediatică?
De ce este importantă educaţia mediatică? Click pentru a citi

Educaţia mediatică este importantă în special astăzi, deoarece datorită dezvoltării constante și rapide a mass-mediei și a tehnologiei, oamenii consumă cantități mari de toate tipurile de media, inclusiv social media și mass media. Prin urmare, pentru a înțelege și a deveni mai buni consumatori ai diverselor media, este crucial să se dezvolte abilități suplimentare de gândire critică. Aceasta înseamnă, de exemplu, să ai o atitudine critică și modestă atunci când te confrunți cu un text media, o imagine, un mesaj vizual sau audio, un videoclip și așa mai departe. Este important să luați în considerare întrebări precum:
•   Este sursa de încredere? Sunt imparțiali/neafiliați?
•   Există și alte surse care verifică același conținut?
•   Conținutul este creat dintr-un anumit punct de vedere/pentru un anumit scop?


Importanța alfabetizării media a fost discutată în cadrul campaniilor Națiunilor Unite, așa cum sa menționat mai devreme.
Vă rugăm să vedeți videoclipul 2. Importanța educaţiei mediatice, 2020.

Videoclipul 2. Importanța educaţiei mediatice, 2020.  
https://www.youtube.com/watch?v=k7EcJIdj1hQ

Potrivit conferinței organizate în 2020 de Comisia Europeană pe tema „Educaţie mediatică în era digitală”, " Dependența globală de conectivitatea online în timpul crizei evidențiază rolul central al educaţiei mediatice şi digitale în societățile contemporane." După cum s-a discutat deja, educaţia mediatică și rolul mass-media și educaţia digitală sunt vitale în zilele noastre, iar subiectul a stârnit multe întrebări și discuții, în special după pandemia de Covid-19, când oamenii se confruntau cu provocări cu privire la diverse informații. A avut loc o discuție interesantă la sesiunea desfășurată cu tema „ Educaţie mediatică în era digitală”, unde diverși experți au discutat următoarele întrebări:
•    Cum pot societățile să devină mai bine informate? De ce instrumente avem pentru a garanta credibilitatea informațiilor disponibile pentru europeni?
•    Cum pot cetățenii UE să devină mai rezistenți la dezinformare și la tentațiile acesteia de a trage concluzii rapide, posibil  iraționale?
•    Ce a învățat alfabetizarea media din criza COVID-19? Cum să păstrezi această înțelepciune?
•    Care sunt următorii pași pentru alfabetizarea media, bazându-se pe această experiență, din perspectiva mediilor academice, practicienilor educaţiei mediatice, statelor membre, verificatorilor de fapte?

Publicul a avut ocazia să asculte exemple despre proiecte de educaţie mediatică în curs de desfășurare finanțate de Uniunea Europeană. Au existat, de asemenea, multe alte evenimente și discuții pe tema educaţiei mediatice, precum și multe documente, rapoarte și publicații. De exemplu, UNESCO a pregătit diverse lucrări, reviste și a organizat campanii și inițiative anuale privind creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la subiectele de educaţie mediatică. Vom avea ocazia să le vedem mai îndeaproape în secțiunile următoare.

 

Cum să promovăm educaţia mediatică? Click pentru a citi

Videoclipul 3. Ce face UNESCO pentru a promova educaţia mediatică?  
https://www.youtube.com/watch?v=jNyIupj7OGA
După cum am văzut din videoclipul 3  pregătit de UNESCO, organizația lider care promovează alfabetizarea media și informațională, creează diverse inițiative pe tot globul, de exemplu Săptămâna globală a educaţiei mediatice şi informaționale media, discutând diverse documente și alte resurse și publicații, curriculum pentru profesori și cursanți, resurse didactice multimedia, instrumente, platforme MOOC și alte resurse. (UNESCO 2021).

Potrivit UNESCO:

"publicul este lipsit de putere în fața oportunităților și amenințărilor și fiecare individ trebuie să deţină competențe de educaţie mediatică și informațională pentru a înțelege mizele și pentru a contribui și a beneficia de oportunități de informare și comunicare" (UNESCO, 2021).

 

Educația mediatică în școli Click pentru a citi

Educația mediatică este capacitatea de a utiliza, înțelege, analiza și produce mass-media, conform unei organizații canadiane numită „Hands on Media Education”:

„Prin crearea de animație pentru iPad, creatorul învață abilități digitale importante, cum ar fi fotografie, producție video, editare, înregistrare, muzică și efect de sunet”."

În plus, înțelegerea educaţiei mediatice și a mediei digitale necesită abilități cruciale, și acesta este modul în care ei dezvoltă diverse concepte despre animație, oferă ateliere și își învață studenții să devină cetățeni digitali de toate vârstele și cum să se implice cu instrumente digitale și să devină creatori activi de media.

 

Vă rugăm să vedeți mai jos imagini cu atelierul în care copiii învățau să creeze animație pe un storyboard:

Imaginea 3. Placă de animație stop motion, and Imaginea 4. Produsul final de animaţie pe storyboard.

 

Educație mediatică pentru studenți și profesioniști Click pentru a citi

O serie de designeri și educatori de la Montana Science Center au creat și proiectat un laborator de experiență educațională numit STEAM, care se referă la: știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică (Britch Council, 2022). Laboratorul STEAM, care este un makerspace, încurajează jocul creativ pentru studenți și se concentrează pe conceptele digitale și pe înțelegerea conceptelor științifice și tehnologice. În plus, STEAM permite utilizatorilor săi, precum profesioniștii și studenții de toate vârstele să folosească diverse oportunități digitale și tehnologice. De exemplu, utilizarea experiențelor analogice pentru a crea medii de învățare digitale incluzive, proiectarea obiectelor 3D de LEGO, precum și a altor instrumente pentru a crea din lumea tangibilă în lumea digitală. (British Council, 2022).
În conformitate cu liniile directoare ale UNESCO pentru alfabetizarea media și informațională, un profesor de alfabetizare media și informațională:
•   
este capabil să înțeleagă informații și mesaje media din diferite surse de informații;
•  este capabil să evalueze și să folosească această înțelegere în mod corespunzător pentru a rezolva probleme;
•   a dobândit abilități de biblioteconomie de bază;
este capabil să maximizeze utilizarea resurselor documentare pentru învățare și schimb de informații;
•  înțelege și apreciază funcțiile societății mass-media și ale altor furnizori precum: biblioteci, muzee, arhive, precum și instituții de învățământ și de cercetare.

Profesorii și profesioniștii ar trebui, prin urmare, să dezvolte abilități solide în alfabetizarea informațională, abilități digitale pentru rezolvarea problemelor și luarea deciziilor în contexte educaționale, precum și abilități de bibliotecă și să înțeleagă relația dintre ele. Deținerea abilităților le va oferi oportunități de învățare pe tot parcursul vieții prin accesul la informații și asigurându-le participarea continuă la o viață intelectuală și profesională activă.

 

Ghiduri și instrumente de lucru pentru educaţia mediatică
Ghiduri și instrumente de lucru pentru educaţia mediatică Click pentru a citi

În această secțiune ne vom concentra mai mult pe curriculumul de educație media și informațională pregătit și sugerat de UNESCO. Ideea principală constă în creșterea gradului de conștientizare și furnizarea de informații detaliate cetățenilor digitali cu privire la modul de a deveni alfabetizați media în lumea digitală a informațiilor vaste și a oportunităților tehnologice care evoluează continuu. Aceasta implică următoarele:
•    cum să răsfoiți, să căutați și să filtrați informații, date și conținut digital;
•   cum se analizează, se compară, se interpretează și se evaluează critic credibilitatea surselor de date, informații și conținut digital.
Acest lucru duce la deprinderea de abilităţi privind:
•  formularea nevoilor de informare;
•  căutarea informațiilor și conținutului de date în medii digitale;
•  accesarea și navigarea între ele;
•  crearea și actualizarea strategiilor personale de căutare.

Mai departe, a fi educat în domeniul media înseamnă a fi elevi calificați, de exemplu, învățând cum să recunoască nevoile de informații în mod eficient, organizând și regăsind informații și apoi fiind capabilI să utilizeze, să aplice și să comunice informațiile pentru rezolvarea unei probleme specifice sau luarea deciziilor" (UNESCO, 2008).

Acest modul se va încheia cu un test pentru a vă testa cunoștințele de educaţie mediatică. Există, de asemenea, diverse seturi de instrumente, ghiduri și chestionare disponibile online, care sunt oferite pentru a testa și a preda abilitățile de educaţie mediatică.

Consultați următoarele chestionare și testați-vă abilitățile:

CONCLUZIE
Concluzie Click pentru a citi

În concluzie, educaţia mediatică le permite oamenilor de toate vârstele să fie educaţi în domeniu și să-și dezvolte abilitățile de gândire critică atunci când caută, navighează, creează și acționează în toate formele de comunicare media. Cu toate acestea, educaţia mediatică și informațională presupune un set de competențe care le permit oamenilor să maximizeze avantajele și să minimizeze amenințările și daunele atunci când folosesc conținut online. În plus, acoperă competențele care permit oamenilor de toate vârstele să se familiarizeze în mod critic și eficient cu: conținutul comunicațiilor, instituțiile care facilitează conținutul, precum și utilizarea tehnologiilor digitale. Mai mult, educaţia mediatică și informațională dă putere oamenilor să gândească critic despre informații și despre utilizarea instrumentelor digitale. Ajută oamenii să fie informați și să facă alegeri cu privire la modul în care participă la egalitate, libertatea de exprimare, consolidarea păcii, precum și dezvoltarea durabilă.

Test
Testează-te! Click to Start
Cuvinte-cheie

Educație media, informații, date, conținut digital, tehnologie


Obiective / Ţeluri:

Educația mediatică are legătură cu promovarea cetățeniei și democrației, promovarea moștenirii audiovizuale, încurajarea dezvoltării identității culturale, abilitarea oamenilor și protejarea problemelor legate de drepturile de autor, iar această definiție acoperă diferite forme de comunicare media, platforme și tipuri de conținut, cum ar fi televiziunea, radioul, filmul etc.


Rezultatele învăţării:

Principalele obiective și rezultatele învățării ale modulului bazat pe documentul-cadru UNESCO (UNESCO, DigComp2.2., 2022) sunt următoarele:
⮚   permite oamenilor să răsfoiască, să caute și să filtreze informații, date și conținut digital;
⮚   permite oamenilor să formuleze nevoile de informații și date în conținut digital;
⮚   aprofundarea înțelegerii rolului și funcțiilor educaţiei mediatice;
⮚   permite accesul și navigarea informațiilor în mediul digital;
⮚   permite oamenilor să creeze, să explice și să actualizeze strategii personale de căutare;
⮚   permită oamenilor să dezvolte competențe digitale pentru a-și susține șansele și capacitatea de angajare.


Competenţe:

Alfabetizare în domeniul datelor şi al informaţiilor: Alfabetizare mediatică

- Comunicare şi colaborare

- Crearea de conţinut digital

- Siguranţă

- Rezolvarea problemelor


Sfaturi practice:

Educația mediatică le permite oamenilor de toate vârstele să fie educaţi în domeniul media și să își dezvolte abilitățile de gândire critică atunci când caută, navighează, creează și acționează în toate formele de comunicare media. 


Resources (videos, reference link):

1. Digitial Media, Creative Play in schools-Hands on Media by a Canadian organisation, British Council programmes, 2023. Available at:
https://www.britishcouncil.org/programmes/creative-play/digital-media-literacy

2. Media and Information Literate citizens: Think critically, cick wisely! UNESCO Digital library, 2021. Available in www format:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068


3. Literacy together, 2022. Available in www format at:
3.1. https://lit-together.org/why-literacy/importance-of-literacy/
3.2. https://www.youtube.com/watch?v=vE4PrK2loWg 
3.3. https://presscouncils.eu/Videos

4. Media Literacy Digital Age, Futurium session, European Comission 2020- updated in 2022. Available at
https://ec.europa.eu/futurium/en/connect-university/media-literacy-digital-age-0.html


5. Media Information Literacy week, 2020. Available in www at:
https://www.un.org/en/observances/media-information-literacy-week

5.1. https://www.youtube.com/watch?v=bjYhmTC3lrc

6.Press Councils, EU, 2022. Available in www format at:
https://www.presscouncils.eu/Media-Literacy-Toolkit-for-teachers-and-students

7. Picture 1 taken from Youth Press, 2022. Available in www format at:
https://www.youthpress.org/our-causes/media-literacy/


8. Understanding Digitial through Analogue experiences, 2023.  British Council programmes, 2023. Available at:
https://www.britishcouncil.org/programmes/creative-play/understanding-digital-through-analogue-experiences

9. All Digital Weeks. Available at:
https://alldigitalweeks.eu/

https://www.alldigitalweek.eu/stay-connected-digital-toolkit/

10. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. UNESCO. June 2018. Available at
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265403/PDF/265403eng.pdf.multi


11. Media Information Literacy for Teachers. UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZATIONS (UNAOC). 2023. Available at
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/modules/module-8/


Bibliografie

1. Digitial Media, Creative Play in schools-Hands on Media by a Canadian organisation, British Council programmes, 2023. Available at:
https://www.britishcouncil.org/programmes/creative-play/digital-media-literacy

2. Media and Information Literate citizens: Think critically, cick wisely! UNESCO Digital library, 2021. Available in www format:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068


3. Literacy together, 2022. Available in www format at:
3.1. https://lit-together.org/why-literacy/importance-of-literacy/
3.2. https://www.youtube.com/watch?v=vE4PrK2loWg 
3.3. https://presscouncils.eu/Videos

4. Media Literacy Digital Age, Futurium session, European Comission 2020- updated in 2022. Available at
https://ec.europa.eu/futurium/en/connect-university/media-literacy-digital-age-0.html


5. Media Information Literacy week, 2020. Available in www at:
https://www.un.org/en/observances/media-information-literacy-week

5.1. https://www.youtube.com/watch?v=bjYhmTC3lrc

6.Press Councils, EU, 2022. Available in www format at:
https://www.presscouncils.eu/Media-Literacy-Toolkit-for-teachers-and-students

7. Picture 1 taken from Youth Press, 2022. Available in www format at:
https://www.youthpress.org/our-causes/media-literacy/


8. Understanding Digitial through Analogue experiences, 2023.  British Council programmes, 2023. Available at:
https://www.britishcouncil.org/programmes/creative-play/understanding-digital-through-analogue-experiences

9. All Digital Weeks. Available at:
https://alldigitalweeks.eu/

https://www.alldigitalweek.eu/stay-connected-digital-toolkit/

10. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. UNESCO. June 2018. Available at
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265403/PDF/265403eng.pdf.multi


11. Media Information Literacy for Teachers. UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZATIONS (UNAOC). 2023. Available at
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/modules/module-8/Partners