OFF-LINE – How to quit with social media

Hankekeskustelu tarvearvioinnista saaduista todisteista ja tulevista toimista.

OFF-LINE-hankkeen kumppanit kokoontuivat 18. marraskuuta 2022 Brysselissä IHF:n pääkonttorissa tarkastelemaan hankkeen tähänastista edistymistä, tarpeiden arviointianalyysin tuloksia ja näkemyksiä sekä koulutusaloja, joilla aikuisten ja ikääntyneiden parempaa ja terveempää suhdetta digitaaliteknologiaan ja verkossa saatavilla olevaan digitaaliseen sisältöön voidaan tukea.

Kansainvälinen hankekokous on suunniteltu pidettäväksi hankkeen toteuttamisen puolivälissä ja hankkeen keskeisen virstanpylvään saavuttamisen yhteydessä: Itsearviointittyökalu, jolla mitataan kohteen asennetta surffata oikein kulttuurisen, informatiivisen ja tieteellisen sisällön avulla (saatavilla täällä: https://www.offlineproject.eu/sat.php?lang=EN), digitaalinen arkisto verkkoresursseja, kulttuurilähteitä ja kansallisia uutistoimistoja, joka toimii verkkopisteenä, josta voi hakea ja suodattaa tietoa tieteestä, kulttuurista, hyvinvoinnista, tiedosta ja viihteestä jne. (https://www.offlineproject.eu/repositories.php?lang=EN). Lisäksi on koottu valikoima tapaustutkimuksia aloitteista, joilla edistetään digitaalista lukutaitoa, valeuutisten ehkäisemistä, digitaalista kulttuuria ja myönteistä asennetta digitaalista medialukutaitoa kohtaan (https://www.offlineproject.eu/case_studies.php?lang=EN).


Kaikki edellä mainitut seikat antoivat kumppaneille tilaisuuden keskustella kokouksen aikana kiinnostavista koulutusaloista, joita OFF-LINE-opetussuunnitelmassa olisi käsiteltävä, mukaan lukien erityiset koulutusaiheet ja luettelo toivotuista oppimistuloksista.

Analyysin perusteella järjestettiin yhteensä 10 koulutuskurssia:
1. Digitaalisen sisällön luominen: käytännön opas
2. Viihde ja kulttuuri digitaaliaikana
3. Ympäristön suojelu
4. Valeuutisten ehkäiseminen ja tunnistaminen
5. Digitaalisen teknologian luova käyttö
6. Medialukutaito
7. Terveyden ja hyvinvoinnin suojelu digitaalisissa ympäristöissä ja verkkokiusaaminen
8. Tiedon ja digitaalisen sisällön selaaminen, etsiminen ja suodattaminen
9. Kansalaisten sitouttaminen digitaalitekniikan avulla
10. Tietojen, informaation ja digitaalisen sisällön arviointi

Hankkeen toteutuksen myöhemmässä vaiheessa opetussuunnitelma toimitetaan kansainvälisesti kohderyhmien edustajille ja sidosryhmille (eli sekä koulutussisällön suorille edunsaajille että muille aikuiskoulutuksen, digitaalisen lukutaidon ja medialukutaidon alalla toimiville ammattilaisille/kouluttajille). Samassa tilaisuudessa keskusteltiin sisäisestä ja yhteisestä hankesuunnitelmasta, joka koskee koulutussisällön pilottiversion käyttöönottoa, ja yhteistyökumppanit sopivat siitä.

Koko koulutussisältöpake􀆫 on saatavilla avoimessa muodossa ja monikielisenä versiona hankkeen verkkooppimisalustan erityisessä osiossa: https://www.offlineproject.eu/training.php?lang=EN.


Yhteistyökumppanit tapaavat jälleen kerran alkusyksystä 2023 Helsingissä tarkastellakseen ja arvioidakseen pilotoinnin edistymistä ja tuloksia, vademecumin lopullista luonnosta – hankkeen viimeisiä virallisia tuloksia, lyhyttä käsikirjaa, joka on suunniteltu auttamaan ihmisiä verkkomedioiden ja -resurssien terveellisemmässä käytössä – ja hankkeen siirtymiseksi sujuvasti päätökseen.

Jos haluat tietää lisää OFF-LINE-projektista ja osallistua sen käytäntöjen yhteisöön, luen lisää sivustoltamme
www.offlineproject.eu.

Partnerit